Hotel Castello Babovic EN | Hotel Castello Babovic RUS | Hotel Castello Babovic ME

KONGRES SALE

Za sve vrste Vaših poslovnih sastanaka i prezentacija od 5 do 100 ucesnika hotel Castello nudi odlične uslove.

Preuzimamo na sebe organizaciju svih tehničkih detalja i vanjskih aktivnosti za potrebe Vaših poslovnih seminara.

Naše reference uključuju brojne medicinske kongrese, informatičke skupove, prezentacije novih proizvoda i gala večere s zabavnim programima.